Paano Tinutugunan Ang Mga Suliranin At Hamong Pangkapaligiran Batay Sa Unang Artikulo